Alapítványunk tagjai

Dóra János ph.D.

elnök

Koromnál fogva eljutottam arra a szakmai tudásszintre, amire szakterületünkön büszke lehetek,  hiszen nulláról indulva felépítettünk egy, a bútoriparban Magyarországon piacvezető vállalkozást, amely leányvállalataival együtt 3 országban, 125 fővel meghatározó szerepkört tölt be a bútoralkatrész ellátásban. A  folyamatos elméleti tudás megszerzése (Mester Közgazdász, Tud. Váll. Gazdász., Ph.D) mellett oktatóként is  továbbadhatom ismereteimet a jövő generáció tagjainak, például a Nyugat Magyarországi Egyetemen, ahol címzetes egyetemi docensi címet kaptam. Természetesen ez csak kiegyensúlyozott családi hátérrel müködik. Feleségemmel, Dóráné Simon Zsuzsannával együtt fontos és meghatározó számunkra a Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapitvány  érdekében végzett tevékenységünk!

Mindig fontosnak tartottam a​z arra rászorulókkal történő törődést. Ez különösen igaz egy gyermekre aki kiemelt egészségügyi ellátásra szorul, hiszen a csecsemő, kisgyermek avagy kamaszodó a legkevésbé képes a saját érdekében eljárni, megtenni dolgokat.

Én arra köteleztem el magam, hogy segítsem azokat, akik a Zala Megyei Kórház Gyermekosztályán a mindennapi gyógyitó munkát végzik. Előmozdítom képzésüket, elismerésüket és munkakörülményeik javitását, és eszközfejlesztések folytán munkájuk hatékonyságát.

Párommal együtt nagy örömünkre szolgál, hogy a kuratórium elismert, nemes célért küzd, és a Gyermekosztály hatékonyan működik, Dr. Gárdos László főorvos Úr személyének is köszönhetően. Alapitványi Bálunk a városunk nívós, elismert rendezvénye lett, ahol a jelenlévők mind többet ismerhetnek meg az osztályon folyó gyógyító munkából és támogatásukkal, felajánlásaikkal elősegitik az alapitvány célkitüzéseinek megvalósulását. Az adakozás a jelek szerint jó érzéssel tölt el minden, az alpitványhoz csatlakozó támogatót. Melyet ez alkalommal is K Ö S Z Ö N Ü N K  !

Dr. Gárdos László

Baldauf Csaba

Az alapítvány munkája fontos számomra, mert jó dolgokat csinálnak, magas fokon. A tevékenység középpontjában a koraszülött gyermekek mentése és életkilátásaik javítása áll kiegészítve a gyermek rehabilitációval és intenzív tevékenységgel. Ezt az összetett feladatot, nem lehet nem támogatni. A munkám mellett kevés társadalmi  feladatot látok el, de a kuratórium kiváló csapatában örömmel veszek részt.

A Kolping Hotel szálloda igazgatója vagyok, ahol 20 éve megkezdtük Magyarország első gyermekbarát, családbarát szállodájának kialakítását. Az elmúlt időszak munkáját sok siker kísérte, és rengeteg szakmai és társadalmi elismeréssel gazdagodtunk. Ennél már csak  a vendégeink visszajelzése fontosabb, akik az elmúlt időszakban mindig kitartottak a szállodánk mellett, és vitték tovább jó hírünket. Remélem, így lesz ez a következő 20 évben is.

Bodrogi Zsolt

Bodrogi Zsolt vagyok, a Forest Hungary Kft. pénzügyi és számviteli igazgatója, Zalaegerszegen élek feleségemmel és két kislányommal. Úgy gondolom, hogy magánemberként - és egy zalaegerszegi cégnél betöltött munkakörömnél fogva különösen, tevékenységemnek fontos része kell, hogy legyen a társadalmi felelősségvállasban való részvétel. Sok támogatásra érdemes - és ha nem is rászoruló, de segítséget igénylő terület van ma Magyarországon. Ezek közül kiemelkedik az egészségügy, azon belül is a gyermekeink egészségének megőrzése, amihez szükség van jól felkészült orvosokra, nővérekre és korszerű eszközökre. Az Alapítvány munkájában való aktív közreműködésnél további motivációt jelent, hogy apaként már többször megtapasztaltam a beteg gyermekemért való aggódás szorító érzését. Látva a Zala Megyei Kórház Gyermekosztályának dolgozóinak odaadó munkáját, megerősítést nyert bennem, hogy nem hiábavaló a fáradozásom, és a kuratóriumi tagok és a saját munkám eredményeként összegyűlt támogatások, adományok egy kiváló cél érdekében kerülnek felhasználásra. Bízom benne, hogy még nagyon sokáig módom lesz az Alapítványt segíteni.

Dr. Burján Richárd

A legtöbb emberben él a természetes igény,hogy harmóniában éljen-így vagyok ezzel én is., A harmónia megteremtésének egyik előfeltétele a lelkiismeret furdalás nélküli élet, vagyis, hogy legalább annyit adjunk vissza, mint amennyit kaptunk az élettől. Én úgy érzem, hogy sokat kaptam, ezért kötelességem sokat visszaadni.  Három területen tehetek eleget örömteli kötelességemnek:. Legrégebbről a Böjte Csaba atya által útnak indított Dévai Szent Ferenc Alapítványt támogatjuk feleségemmel közösen, de ott nem veszek részt a munkában. Másodsorban zalakarosi fürdőben a a gyerekek örömére alakítottunk ki,, egy a Dunántúlon egyedülálló családbarát fürdőt, itt az ötleteimmel, munkámmal tudok hozzájárulni a családosok öröméhez. Végül a dr. Gárdos László főorvos úr által vezetett Gyermekosztály és az Osztály támogatására létrejött Koraszülöttmentő Alapítvány Kuratóriumában végre komplexen, munkával és anyagilag is hozzá tudok járulni az egészen hétköznapi, mégis magasztos célok eléréséhez. Főorvos úr személyisége az ÜGY iránti elszántsága, a Gyermekosztály országosan is figyelemre méltó eredményei adnak mindannyiunknak erőt ahhoz, hogy tovább építsük Zala megye egyik legeredményesebben működő civil szerveződését. A gyerekeknek esélyt egy egészségesebb életre, a szülőknek, az Alapítványért dolgozóknak és talán az Alapítvány munkáját nyomon követőknek is lelki békét hoz a Koraszülöttmentő Alapítvány léte és egyre intenzívebb működése.

Szakmai előéletem:
Dr.Burján Richárd, jogi szakvizsgázott jogász, jogász-közgazdász MBA, A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt, a Zalavíz Zrt és a zalakarosi Gránit Zrt vezetője voltam 2003-tól 2014-ig. Jelenleg az épitőiparban tevékenykedő vállalkozás, a Szabau Invest Kft. es a Szabadics Épitő Kft. társtulajdonosaként és ügyvezetőjeként dolgozom.

Fábián Balázs

Mindig is fontosnak tartottam az önkéntességet és lehetőségeimnek megfelelően az értékes, tartalmas kezdeményezések támogatását. Tettem és teszem ezt mind munkahelyi pozíciómnál fogva, mind pedig magánemberként, tartva mindezt az élet - tartalmas megélése miatt is - részének, hisz kevés annál boldogabb és őszintébb érzés van, a fentiek mellett, mikor megteheti az ember, hogy segítsen, annak látható és valóságos eredményeivel.
Gyakorló apukaként pedig az alapítvány célcsoportja és tevékenysége egy olyan szenzitivitást és belső motivációt jelent, mely garantálja a sikert és a célok megvalósulását az alapítványnak, melynek a kezdetektől büszkén tagja vagyok.

Nagy András

Törzsgyökeres Zalaegerszegiként lokálpatriótának vallom magam. Nagyon fontosnak tartom a helyi értékek megőrzését, és a helyben létrehozott szervezetek működésének támogatását, melyek a közösségért odaadó, önfeláldozó munkát vállalnak. Nagyon fontos számomra a család, apaként tudom, hogy gyermekeink megszületésével egy csodás új világ tárul elénk, amely nagyon sok aggódással, odaadással jár, míg felnőnek. Ezért nagyon örülök annak, hogy e gyermekekért dolgozó alapítvány tagja lehetek, és legjobb tudásommal, anyagi segítséggel támogatom e nemes célt.

Peresztegi Imre

A ZÁÉV Építőipari Zrt vezetőjeként megtisztelő a Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány kuratóriumi tagjának lenni. Két gyermekes családapaként én is folyamatosan tapasztalom, hogy gyermekeink egészségénél nincs fontosabb. Minél jobban megismerem az Alapítvány munkásságát, annál jobban tisztelem azokat a szakembereket, akik nap, mint nap ilyen elkötelezettséggel dolgoznak azon, hogy segítsék a koraszülött gyermekek életben maradási esélyeit, és egészségessé fejlődését. Bízom benne, hogy a kuratórium tagjaként én is hozzá tudok járulni az alapítvány szakmai színvonalának emeléséhez, elsősorban az anyagi erőforrások további bővítésén keresztül.

Friss rendezvényeink


Ebben az időszakban nincs rendezvényünk.

További programjaink...